NASZE CELE

 • Rozpowszechnianie turystyki motocyklowej w kraju i na świecie.
 • Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa poprawnego wizerunku motocyklisty.
 • Przekazywanie wiedzy i doświadczenia początkującym motocyklistom.
 • Organizacja i uczestnictwo w imprezach motocyklowych oraz wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne.
 • Organizacja konferencji, szkoleń i spotkań branżowych dla motocyklistów.
 • Organizacja konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych dla motocyklistów.
 • Organizacja wyjazdów służbowych na motocyklach.
 • Nawiązywanie, rozpowszechnianie i utrwalanie współpracy między klubami i stowarzyszeniami motocyklowymi.
 • Wzajemna pomoc członków klubu.
 • Walka z instytucjami odpowiedzialnymi za jakość i stan nawierzchni na drogach
 • Współpraca z kołami łowieckimi w celu likwidacji zagrożeń jakie stanowią dla motocyklistów i cyklistów zdziczałe psy.
 • Klub nie prowadzi działalności zarobkowej, a wszelkie wpłaty dokonywane przez członków i sympatyków klubu przeznaczane są na cele statutowe (regulaminowe).